TTT

Tussentijdse toets

Een TTT is een soort proefexamen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rij-examen. Verder kan het je helpen om de eventuele nervositeit weg te nemen. Een TTT duurt even lang als een rij-examen (namelijk 55 minuten) en wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Je instructeur gaat ook mee.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagenformulier van het rij-examen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Je kan dan precies zien waaraan je nog moet werken.

Samen met je instructeur kan je dan gericht je rij-opleiding afronden Wanneer je de bijzondere verrichtingen tijdens de TTT goed uitvoert krijg je daarvoor vrijstelling tijdens het eerstvolgende examen.